Trefwoordarchief:

motivatie

Doorzettingsvermogen

Je komt ze wel eens tegen. Intelligente, aardige, empathische mensen die mede op basis van deze eigenschappen in een positie zijn gekomen. Maar na een tijdje zie je hun omgeving denken: ze slaan geen deuk in een pakje boter! Ze komen tekort om succesvol te zijn maar het duurt een tijdje voordat dit tekort een evident probleem wordt. Ze zijn immers zo aardig, en empathisch, en intelligent!

Angela Lee Duckworth, dochter van Chinese immigranten, startte een academische carrière en richtte zich in haar onderzoek op wat mensen succesvol maakt. Ze vond dat ze zelf qua wetenschappelijke prestaties bovengemiddeld presteerde, maar ze zag leeftijdgenoten die naast wetenschappelijk werk een onderwijsvernieuwingsbeweging in gang hadden gezet binnen een groot netwerk van scholen. Ze vroeg zich af wat deze mensen in huis hadden dat ze dit voor elkaar kregen.

Duckworth is onderdeel van een netwerk psychologen van verschillende Amerikaanse universiteiten die willen weten welke kwaliteiten mensen succesvol maken. Op hun lijstje staan bijvoorbeeld zelfcontrole, sociale intelligentie, optimisme en nieuwsgierigheid. Maar volgens Duckworth moet bovenaan ‘grit’ staan, een woord dat als vastberadenheid wordt vertaald, maar eigenlijk vind ik in dit verband doorzettingsvermogen beter. Het gaat erom dat je bij tegenslag jezelf bij elkaar raapt, en je opnieuw motiveert om je doel te bereiken. In haar onderzoek kwam Duckworth erachter dat mensen zelf een goed beeld hebben van de mate waarin ze kunnen  doorzetten. Vervolgens blijkt die inschatting een sterke voorspeller van succes in hun carrière, sterker dan bijvoorbeeld het gemeten IQ.

En dan nu het goede nieuws. Net als zelfcontrole, sociale intelligentie, optimisme en nieuwsgierigheid is doorzettingsvermogen te leren. Denk niet dat, omdat wij dit soort kwaliteiten aanduiden als eigenschappen, ze aangeboren en onveranderbaar zijn. Uiteindelijk is het gewoon gedrag en dus beïnvloedbaar van buitenaf en ontwikkelbaar van binnenuit.

Wie vaker zijn nek uitsteekt, zal ook vaker zijn neus stoten. De kunst is, om dit niet te zien als afgaan maar als onderdeel van een leerproces. In een kort filmpje somt Michael Jordan een lange serie fouten, mislukkingen en verloren finales op. Aan het slot meldt hij droogjes dat die allemaal nodig waren om de beste basketballer aller tijden te worden. ‘Grit’ is dus niet op volle kracht op je doel afgaan. Grote doelen worden bereikt via vallen en opstaan. Tegenslag is onderdeel van het uiteindelijke succes.

Motiveren en belonen

Ons gezond verstand zegt dat de motivatie toeneemt met de beloning. In een experiment werd een groep proefpersonen opgezadeld met een grote hoeveelheid uitermate saai werk. Nadat ze het gedaan hadden kregen ze de opdracht een andere groep mensen te motiveren diezelfde vervelende klus te doen. Eenderde van de proefpersonen kreeg een beloning van € 5 in het vooruitzicht, eenderde werd € 50 beloofd en bij eenderde werd in het geheel niet over beloning gesproken. Men wilde weten welke groep de betere prestatie zou leveren. Dat bleek de laatste groep te zijn. Niet de beloning maar de uitdaging om die andere personen zover te krijgen het werk te doen motiveerde hen. Het was immers in het belang van de wetenschap dat ze het zouden doen!

Ook docenten zijn vaak bezig leerlingen te motiveren om (vaak saai) werk te doen: woordjes leren, sommen maken, teksten lezen. Zij motiveren hun leerlingen met het vooruitzicht van goede cijfers of – bij onderpresteren – lage cijfers of zelfs sancties. Dus met carrots and sticks, zoals Daniel Pink dat zou noemen. Pink heeft met zijn boeken A Whole New Mind en Drive furore gemaakt. Kijk maar eens op Youtube naar presentaties die Pink geeft over de ‘verbazende werkelijkheid wat ons motiveert’.

Pink zegt dat een reële beloning in vergelijking met de beloning voor vergelijkbaar werk een basisvoorwaarde is. Is daaraan niet voldaan, dan raken mensen gedemotiveerd. Carrots and sticks werken vaak averechts. Formele voorschriften, controlemechanismen en ondoorzichtige beloningsverschillen demotiveren juist. Ze nemen het enthousiasme en de overtuiging weg die de kwaliteit van het werk bepalen.

In het hele onderwijs, als het gaat om het motiveren van leerlingen maar evenzo waar het de motivatie van docenten betreft, is het bewustzijn nodig dat van intrinsieke motivatie een veel grotere kracht uitgaat dan van de c&s (carrots & sticks dus). Wat zijn de elementen van motivatie? Bij Pink gaat het om autonomy, mastery en vooral: purpose. Oftewel: eigen beslisruimte hebben, competent zijn en bovenal een doel hebben (zingeving).