Home


Motiveren en belonen

Ons gezond verstand zegt dat de motivatie toeneemt met de beloning. In een experiment werd een groep proefpersonen opgezadeld met een grote hoeveelheid uitermate saai werk. Nadat ze het gedaan hadden kregen ze de opdracht een andere groep mensen te motiveren diezelfde vervelende klus te doen. Eenderde van de proefpersonen kreeg een beloning van € 5 in het vooruitzicht, eenderde werd € 50 beloofd en bij eenderde werd in het geheel niet over beloning gesproken. Men wilde weten welke groep de betere prestatie zou leveren. Dat bleek de laatste groep te zijn. Niet de beloning maar de uitdaging om die andere personen zover te krijgen het werk te doen motiveerde hen. Het was immers in het belang van de wetenschap dat ze het zouden doen!

Ook docenten zijn vaak bezig leerlingen te motiveren om (vaak saai) werk te doen: woordjes leren, sommen maken, teksten lezen. Zij motiveren hun leerlingen met het vooruitzicht van goede cijfers of – bij onderpresteren – lage cijfers of zelfs sancties. Dus met carrots and sticks, zoals Daniel Pink dat zou noemen. Pink heeft met zijn boeken A Whole New Mind en Drive furore gemaakt. Kijk maar eens op Youtube naar presentaties die Pink geeft over de ‘verbazende werkelijkheid wat ons motiveert’.

Pink zegt dat een reële beloning in vergelijking met de beloning voor vergelijkbaar werk een basisvoorwaarde is. Is daaraan niet voldaan, dan raken mensen gedemotiveerd. Carrots and sticks werken vaak averechts. Formele voorschriften, controlemechanismen en ondoorzichtige beloningsverschillen demotiveren juist. Ze nemen het enthousiasme en de overtuiging weg die de kwaliteit van het werk bepalen.

In het hele onderwijs, als het gaat om het motiveren van leerlingen maar evenzo waar het de motivatie van docenten betreft, is het bewustzijn nodig dat van intrinsieke motivatie een veel grotere kracht uitgaat dan van de c&s (carrots & sticks dus). Wat zijn de elementen van motivatie? Bij Pink gaat het om autonomy, mastery en vooral: purpose. Oftewel: eigen beslisruimte hebben, competent zijn en bovenal een doel hebben (zingeving).

 
 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *