Home

Carol Dweck in Nederland

Woensdag 4 september 2019 was Carol Dweck in Nederland (NBC Nieuwegein). Samen met James Nottingham was ze te zien en te horen tijdens een ochtend en middag congres. Carol Dweck oogt fragiel. Ze is klein van gestalte en beweegt traag, maar is nog helder van…

Excellente docenten

Om te pieken moet je doorgroeien In De Nieuwe Meso van september 2018 heb ik een artikel geschreven voor docenten die willen doorgroeien naar excellentie en schoolleiders die hen daarbij willen ondersteunen. Het artikel is vooral gebaseerd op het boek PIEK van Anders Ericsson en…

Becoming is better than being

“Becoming is better than being” – Carol Dweck, Mindset In the following video you’ll learn why you might be avoiding challenging situations and why it’s time to make a mindset shift.

Interessant praktijkonderzoek

Oud-collega Jo Hanssen mailde mij bijgaande samenvatting van een interessant onderzoek onder scholieren. Grootschalige mindsetinterventie effectieve remedie tegen drop-out Het blijkt dat leerlingen die kennis nemen van groeimindset en deze kennis bij zichzelf activeren, een betere studiehouding aannemen en daardoor beter presteren. Interessant is ook…

Whole person learning

Dit nieuwe boekje past het groeimindset-denken toe op alle aspecten van de menselijke ontwikkeling: de fysieke en artistieke ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het eigen kompas, dus je normen, waarden en persoonlijke keuzes. Een model van Stephen Covey was daarvoor…

Doorzettingsvermogen

Je komt ze wel eens tegen. Intelligente, aardige, empathische mensen die mede op basis van deze eigenschappen in een positie zijn gekomen. Maar na een tijdje zie je hun omgeving denken: ze slaan geen deuk in een pakje boter! Ze komen tekort om succesvol te…

Motiveren en belonen

Ons gezond verstand zegt dat de motivatie toeneemt met de beloning. In een experiment werd een groep proefpersonen opgezadeld met een grote hoeveelheid uitermate saai werk. Nadat ze het gedaan hadden kregen ze de opdracht een andere groep mensen te motiveren diezelfde vervelende klus te…

Geloof in leerbaarheid

Toetsen worden bij een tweede beoordeling door een docent die de leerlingen niet kent, anders becijferd dan door de eerste docent. Bij analyse blijkt dat de – in de ogen van de eerste beoordelaar – zwakke leerlingen, bij de tweede beoordeling hoger scoren. De opvatting…

Feedback als kloppend hart van de lerende organisatie

In 2013 deden we een onderzoek naar feedback: we wilden helder formuleren wat groeigerichte feedback was en waarom deze zo…

Ze kunnen het omdat jij dat denkt

Na het project ‘De opbrengsten van een groeimindset’ heb ik de inzichten van Carol Dweck samengevat in een boekje. Het is een persoonlijk verhaal geworden, met voorbeelden uit mijn eigen jeugd, mijn school- en studietijd en mijn werk als docent en lerarenopleider. De fixed mindset…